Mascot Animation

Brush Mascot

Desription of animation: Mascot animation for SuperAnimation.net